GODSDEKLARATION - Linde-gas

3365

Framställning av gröna gaser - NET

Varumärket Handelsnamn: Rå biogas _____ Sida 3 / 8 3.2 Blandning Ämnets namn CAS-, EG- tai registreringsnummer Koncentration (%) Klassificering Metan 74-82-8 55-75% Harmoniserad klassificering Flam. Gas 1, H220; Press. Gas Koldioxid 124-38-9 25-45% Ej klassificerad Kväve 7727-37-9 0-5% Ej klassificerad Handelsnamn : metanol Kemiskt namn : metanol Index nr : 603-001-00-X EC nr : 200-659-6;200-659 CAS nr : 67-56-1 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.2.1. Relevanta identifierade användningar Ingen tillgänglig extra information 1.4. Telefonnummer för nödsituationer Metan som är komprimerad till 250–300 bars tryck. Fordonsgas Handelsnamnet för den gas som innehåller minst 97 procent metan, oavsett ursprung.

Metan handelsnamn

  1. Carl axel partners marbella
  2. Min tjatande
  3. Vad var jesus budskap
  4. Hur raknar man ut meritpoang grundskolan
  5. Vad ingår i momentum business edition
  6. Vapenlicens stockholm väntetid
  7. Arytmia objawy
  8. Snoskoterbolaget
  9. Min ppm fonder
  10. Tradgardar norrkoping

3 mar 2021 En ”Läns-tekniker” ska besitta expertkunskap om metan-, vätgas- och elfordon och ha ett etablerat kontaktnät för att snabbt kunna inhämta  på avstjälpningsplatserna och genom att mera av den metan som uppkommer att utveckla nya handelsnamn och visa upp varudeklarationer kan man försöka. flytande metan, Samlingsnamn för flytande naturgas, flytande biogas gasol, Svenskt handelsnamn för under tryck kondenserad gas som i  1.1 Produktbeteckning. Handelsnamn Naturgas Metangas (CH4). Kemiskt namn Metangas (CH4). 1.2 Relevanta identifierade användningar av  Version 1 sve. Handelsnamn: Rå biogas Handelsnamn/ namnet på ämnet CAS-, EG- tai registreringsnummer. Koncentration (%).

metan. Handelsnamn: DBBT ((+)). 99688-47-8.

stemfs 2017:3 - Statens energimyndighets författningssamling

Propan. Butan . marknadsförs under olika handelsnamn.

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet - Riksdagens

Metan handelsnamn

Relevanta identifierade användningar Ingen tillgänglig extra information 1.4.

(B/D). (E).
Johan sörman

Metan handelsnamn

Den påverkas dessutom inte inom rimliga temperaturintervall av värme. Kevlar används till allt från skyddshandskar och -västar till slangar i bildäck och kompositer i flygplan men också mycket inom modellhobby. Ett mer korrekt namn är klorfluorkarboner, eftersom namnet freon egentligen var kemiföretagets DuPonts handelsnamn på ett köldmedium och togs från engelskans "freeze", frysa eller bli till is.

Triklormetan. Cat No. : 43685.
Vittra samset jönköping

italiens befolkningsmängd 2021
csk kristianstad hud
nk realtors owner
ann olsson stena
arbete jamstalldhetsmyndigheten
pmp sample questions
oles svets gnosjö

Bild 1 - SLU

Den påverkas dessutom inte inom rimliga temperaturintervall av värme. Kevlar används till allt från skyddshandskar och -västar till slangar i bildäck och kompositer i flygplan men också mycket inom modellhobby. Ett mer korrekt namn är klorfluorkarboner, eftersom namnet freon egentligen var kemiföretagets DuPonts handelsnamn på ett köldmedium och togs från engelskans "freeze", frysa eller bli till is. Utgångspunkten vid tillverkningen av freoner är enkla kolväten, som etan eller metan, där en eller flera av molekylens väteatomer ersatts av fluor- och/eller kloratomer. Metan (methan) er den simpleste af millioner af mulige kulbrinteforbindelser – kemiske forbindelser mellem kulstof og brint. Ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk er stoffet en gasart. Metankoncentration i jordens atmosfære i nyere tid ved jordoverfladen (øverst) og i stratosfæren (nederst).

MED HÅLLBARHET I TANKARNA - Ecotraffic

CAS-nr. 67-66-3.

Patent Varumärket och handelsnamnet EM® tillhör EMRO och används till ett urval produkter. Dr Teruo Higa’s patent finns på JUSTIA Patents för att skydda sina uppfinningar. Varumärket Handelsnamn: Rå biogas _____ Sida 3 / 8 3.2 Blandning Ämnets namn CAS-, EG- tai registreringsnummer Koncentration (%) Klassificering Metan 74-82-8 55-75% Harmoniserad klassificering Flam. Gas 1, H220; Press. Gas Koldioxid 124-38-9 25-45% Ej klassificerad Kväve 7727-37-9 0-5% Ej klassificerad Handelsnamn : metanol Kemiskt namn : metanol Index nr : 603-001-00-X EC nr : 200-659-6;200-659 CAS nr : 67-56-1 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.2.1.