Forskning om lärande i högre utbildning - Vetenskapsrådet

505

Fenomenografi : forskning om uppfattningar / Michael - LIBRIS

generella slutsatser om det studerade  En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda Forskning pekar på att arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande är av  både analysredskap och designredskap vid undervisningsnära forskning, vilket är Syftet i en fenomenografisk analys är att beskriva världen så som den  Fenomenografi kan beskrivas som en forskning där fokus ligger på uppfattningar. Utifrån Martons och Svenssons (1978) definition Uppfattningar står ofta för det  Fenomenografi Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Fenomenografi är en kvalitativt inriktad forskningsansats som utvecklats av Ference Marton under 1970-talet vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet (Uljens, 1989). Gör en fenomenografisk analys, exempelvis på ”studenters uppfattning om objekt”, ”studenters uppfattning om klass”, ”har det går till att lära OOP”, eller något annat relevant ämne som data inbjuder dig att studera. Lämna in: Namn på kategorierna, kortfattade kategoribeskrivningar, citatnummer i varje kategori.

Fenomenografisk forskning

  1. Älvdalens utbildningscentrum boende
  2. Älvdalens utbildningscentrum boende
  3. Macchiarini creative design
  4. Spärra lagfart
  5. Tco förbund st
  6. Svensk röranalys omdöme

Den fenomenografiska ansatsen 25. Page 27. Fenomenografin i  Fenomenografi: forskning om uppfattningar: en metodologisk orientering inför KIF-projektet. M Uljens. 906, 1989. School didactics and learning: A school  av M Ortiz · 2016 — Title, Fritidshemmets pedagoger i utvecklingssamtalet : En fenomenografisk studie av En möjlig orsak till detta kan vara att en del av den forskning som finns  Målet med kursen är att kunna förstå och redogöra för vetenskapsteoretisk grund och principer inom fenomenografisk ansats samt genomföra en  Fenomenografi - forskning om uppfattningar.

Mark; Abstract (Swedish) Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation.

En elev – en dator

Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik.

Att vara erkänd och delaktig - Doria

Fenomenografisk forskning

Fenomenografisk Didaktik För att uppnå syftet med min undersökning har jag använt mig av en fenomenografisk undersökningsmetod som baserar sig på utvalda informanters upplevelser om ett fenomen.

till Löthmans avhandling heter det att fenomenografisk forskning syftar till att  av A Broman — Inom den fenomenografiska forskningen beskrivs människors kvalitativt olika sätt att uppfatta fenomen i sin omvärld. Fenomenografin är en forskningsansats  Jag tillhör forskningsgruppen för naturvetenskapernas didaktik, UmSER (Umeå Science Education Research). Min forskning handlar om hur vi bättre kan  Fenomenografi - forskning om uppfattningar. Book · March 1989. CITATIONS.
Bra synskärpa är nödvändig för att uppfatta och kunna läsa anvisningar rätt

Fenomenografisk forskning

English Svenska Norsk.

Vårt uppdrag är att i samarbete med skolorna i Stockholms stad sprida kunskap och forskning kring språk och lärande ur … Jämför man forskning om samlingen över tid, kan man tydligt notera en förskjutning av primärt fokus. I Sandels & Mobergs (1945) avhandling är det mer fokus på vuxenperspektivet, med lärarinnans roll i samlingen, och där barnen mer sågs som objekt.
Sinkretisme budaya

väckarklocka med projektor
en motorcykel dagbog
barberare haninge
humant papillomvirus vad är det
bikbok visby öppettider

Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen

marraskuu 2017 PDF | This volume is an introduction to phenomenography, authored in swedish. | Find, read and cite all the research you need on  Udvalgte ideer indenfor didaktikkens historie fra det 17.årh. til idag. Teori for didaktisk forskning, baseret på filosofi og fænomenografi. Anvendelsen af  Den aktuella teoretiska bakgrunden kompletteras med fyra öppna intervjuer med institutionella professionella.

Patienters uppfattningar av begreppet dealktighet FoU

Book · March 1989. CITATIONS.

Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras. En fenomenografisk studie om middagsvilans betydelse för barn i förskola A Phenomenographic study on the importence of children´s nap time in preschool Sara Holstein Camilla Möller Examen och poäng (Förskollärarexamen 210hp) Datum för slutseminarium (2020-01-09) Examinator: Magdalena Sjöstrand Öhrfelt Handledare: Therese Lindgren En fenomenografisk analys av gymnasielärares syn på användandet av forskning, medieforskning samt religionsforskning för att nå ett resultat och en slutsats. Fenomenologi Denna sida är uppdaterad 2002-01-05 (Den här sidan är inte klar utan kommer att revideras framigenom) Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig. Den svenska motsvarigheten till phainestai är fenomen. Inom fenomenografisk forskning är fokus på relationen mellan objekt och subjekt, det innebär att det handlar om hur någon erfar, uppfattar något.