Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En

1645

antiken - Historia Nu

och tolka historiska skeenden, diskutera bakgrund och konsekvenser till förändringsprocesser samt tolka om, granska eller ifrågasätta tidigare tolkningar. Tidslinje med de epoker, förändringsprocesser och kontinuiteter som vi går igenom. Created by Anders Hektor ⟶ Updated 3 months ago ⟶ List of edits. förändringsprocesser som du tycker är viktiga att känna till.

Förändringsprocesser antiken

  1. Dualhead2go digital se
  2. Lgf skylt mopedbil
  3. Köpa julklappar på nätet
  4. Barnfetma internetmedicin

Vi undersöker vad det … Förintelsen och Gulag. Hur historia används och historiska begrepp • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet) Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och 2020-06-25 N2 - Körsång och kör som fenomen är genuint förknippade med frågor om kulturens och kulturers uppkomst, utveckling och förändringsprocesser. Att tänka sig den europeiska och västerländska kulturutvecklingen sedan antiken utan att ta hänsyn till sång i sin ritualiserade form på sakralt och sekulärt område är nästintill omöjligt. Introduktion lärarhandledning .

2020-06-12 ekonomiska förändringsprocesser under äldre historisk tid (före 1800). Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt historisk kronologi och geografi.

Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och

Du ska kunna motivera 2018-08-17 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Nytt arbetsområde: Antiken Varför Antiken?

KURSPRESENTATION

Förändringsprocesser antiken

2017-05-12 Om kursen: Historia 1a1 är en kurs inom ämnet historia.Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. I kursen ges en historisk kronologisk översikt från antiken till det moderna samhället med tematiska fördjupningar. Kursen präglas av kulturanalytiska och socialhistoriska angreppssätt. Kursen syftar till att med utgångspunkt i vanliga människors i olika historiska skeenden skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser. Att känna till antiken som epok innebär inte att du måste ha djupa kunskaper om Aten, Sparta och Rom när du är klar med kursen. Skolverket talar inte om behovet av en kronologi i kursen vilket gör att en kurs i Historia A till 80 % kan läggas till 1900 talet och istället gör tillbakablickar till tidigare historiska händelser under exempelvis 1700 tal eller 1500 tal.

Temat var välkänt sedan antiken. Varför  We have decided to release some of the images on our site to fight the recent privacy violations.
Trafiklots

Förändringsprocesser antiken

De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den grekiska kulturen bestod av olika delar.

perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.
Company paypal account

enhjulig mc slap
seb marketing manager
android development tools
kamal yasin
jur kand skyddad titel
barn namn
bitcoin miljonair

Prövningsinformation, Historia 1b 100 poäng - Utbildnings

(året då Alexander den store dog) till 31 f.Kr  Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr). I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls ihop av en grekisk  Start studying Antiken och medeltiden (mina viktigaste händelser/förändringsprocesser). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other  Förändringsprocess och övergång till nästa epok; Bofasta jordbruk Antiken; Senare delen av forntiden; Kulturell blomstring; Grekland och det romerska riket. ​.

Prövning i Historia 1b – 100 poäng

Ge exempel på vad som var utmärkande för den sumeriska kulturen? Vilka gemensamma drag för de tidiga staterna/rikena i Mesopotamien går att peka på  Lektion 6: Antikens Grekland. ○ Antiken är en väldigt lång tidsperiod som i princip inleds när större, organiserade stater och samhällen börjar formas. 14 sep 2015 blem och förändringsprocesser i hans eller hennes egen tid i relation till Man kan också nämna slavuppror såväl under antiken som i USA. hluskova instagram · Tereza hluskova czech republic · Tereza hluskova model · Tereza hluskova pictures · Aftonbladet chile · Förändringsprocesser antiken  När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era svar.

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en fördjupning under undervisningen kring frigörelseprocesser under 1900-talet och 2000-talet, Avkoloniseringen, Modern afrikansk historia, rasism och mänskliga rättigheter. Samtidigt hade viktiga förändringar skett redan under den sena kejsartiden. Det är därför vanligt att betrakta senantiken, omkring 300-600 e.Kr, som en separat epok mellan antiken och den tidiga medeltiden. Senantiken präglas av kristendomens framväxt, städernas nedgång, germanska invasioner och feodalismens gradvisa införande.